Informatie voor de klant

Klanteninformatie over het sluiten van overeenkomsten op afstand en nadere informatie over het elektronisch sluiten van overeenkomsten

A. Informatie aan de klant over de sluiting van overeenkomsten op afstand

Met de volgende informatie voldoen wij aan onze wettelijke verplichting om informatie te verstrekken voor overeenkomsten inzake verkoop op afstand en elektronische handel.

Onze Algemene Voorwaarden ( AV ) vindt u onder de volgende link: GTC

Uiterlijk bij de levering van de goederen ontvangt u alle informatie in tekstvorm. U kunt deze informatie ook afdrukken of opslaan op uw harde schijf.

1. Identiteit van de leverancier

U sluit overeenkomsten voor verkoop op afstand met

ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlijn

Telefoon: +49 30 766 870 51

Fax: +49 30 766 870 54
E-mail: contact (at) antcube . de

BTW-nummer: DE215167549

WEEE-Reg. Nr. DE 54590387

2. Sluiting van het contract

(1) De klant kan producten uit het assortiment kiezen en deze in een zogenaamde winkelwagen verzamelen door op de knop "in winkelwagen" te klikken. Door op de knop "bestelling met betalingsverplichting" te klikken, aanvaardt de klant het aanbod van de verkoper om de goederen in de winkelwagen te kopen. Het koopcontract wordt gesloten met de bestelling van de klant. Voordat de klant de bestelling verstuurt, kan hij de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische orderbevestiging per e-mail, waarin de bestelling wordt vermeld en die kan worden afgedrukt met de functie "Afdrukken".

(2) De tekst van het contract wordt door de verkoper opgeslagen en samen met de juridisch bindende AV na het sluiten van het contract per e-mail aan de klant toegezonden.

Verdere informatie is te vinden in onze GTC.

3. Levering en leveringsbeperkingen

(1) De leveringstermijn voor leveringen binnen Duitsland wordt op de desbetreffende aanbiedingspagina aangegeven. Het begin van de levertermijn wordt bepaald (afhankelijk van de gekozen betalingswijze) volgens paragraaf 2 tot 4.

(2) Bij betaling per vooruitbetaling/bankoverschrijving, Sofortüberweisung en PayPal begint de leveringstermijn één dag na de betalingsopdracht te lopen. Voor alle andere betalingswijzen begint de termijn één dag na de bestelling.

(3) Voor leveringen buiten Duitsland gelden de volgende leveringstermijnen:

Levertijden / leveringsbeperkingen

(4) Indien het begin of het einde van de termijn op een zaterdag, zondag of officiële feestdag valt, wordt het begin of het einde van de termijn verschoven naar de volgende werkdag.

(5) De verzending geschiedt uitsluitend naar de landen die zijn vermeld in de overzicht verzendkosten/leveringsbeperkingen en met inachtneming van de beperkingen of leveringswijzen die in de overzicht verzendkosten/leveringsbeperkingen.

(6) De levering geschiedt onder voorbehoud van correcte levering aan ons door de leverancier.

Verdere informatie is te vinden in onze Algemene voorwaarden.

4. Prijs en verzendkosten

(1) De vermelde prijzen zijn totaalprijzen in euro's en inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Tijdelijke speciale aanbiedingen of kortingen worden in het kader van de presentatie van de afzonderlijke goederen op onze website als zodanig aangeduid.

(2) Wij factureren onze leverings- en verzendingskosten bovenop de vermelde totaalprijzen van de respectieve goederen. Wij verwijzen u naar onze overzicht verzendkosten / leveringsbeperkingen voor de respectievelijke verzendkosten.

(3) Voor het overige ontstaan voor de klant geen extra kosten bij bestelling met gebruikmaking van de techniek voor communicatie op afstand.

Voor meer informatie over prijzen en verzending, zie onze tvoorwaarden en bepalingen.

5. Betalingsvoorwaarden en andere kosten in verband met betalingsmiddelen

(1) De klant kan de betaling verrichten via vooruitbetaling/bankoverschrijving, Sofortüberweisung, creditcard of PayPal.

(2) De overeenkomstige kosten voor de gekozen betalingsmethode worden weergegeven in het virtuele winkelmandje en in het overzicht van de betalingsvoorwaarden. betalingsmethoden

(3) In geval van vooruitbetaling/bankoverschrijving worden de Klant extra kosten aangerekend. Tarieven van alternatieve betalingswijzen

Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie GTC en ook de betalingstermijnen.

6. Herroepingsrecht voor consumenten en modelformulier voor herroeping

a) Herroepingsrecht voor consumenten in het kader van op afstand gesloten overeenkomsten / sluiting van overeenkomsten in online-shop

Consumenten - Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen - kunnen onder de volgende voorwaarden hun contractuele verklaring in overeenkomsten onder bezwarende titel herroepen: 

aa) In geval van overeenkomsten betreffende één of meer goederen die kunnen worden verzonden in pakketten die de consument in één keer bereiken, die afzonderlijk worden geleverd of in verschillende afzonderlijke zendingen aan de consument worden geleverd: 

Intrekkingsinstructies

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen
(ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlijn
Tel: +49 30 766 870 51
Fax: +49 30 766 870 54
E-mail: contact (at) antcube.de
van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van ontwenning

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit andere dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te herroepen, aan u terugbetalen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zijn aan deze terugbetaling voor u geen kosten verbonden.    

Wij kunnen de terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen hebben terugontvangen, of totdat u bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de herroeping van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de overhandiging, anders dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

b) In geval van overeenkomsten betreffende een of meer goederen die kunnen niet in pakketten (cargo) worden verzonden die de consument in één keer bereiken, die afzonderlijk worden geleverd of in verschillende afzonderlijke zendingen aan de consument worden geleverd:  

Intrekkingsinstructies

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen
(ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlijn
Tel: +49 30 766 870 51
Fax: +49 30 766 870 54
E-mail: contact (at) antcube.de
van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van ontwenning

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit andere dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te herroepen, aan u terugbetalen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zijn aan deze terugbetaling voor u geen kosten verbonden.    

Wij kunnen de terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de herroeping van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. De kosten worden geraamd op maximaal ongeveer 139 EUR.

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de overhandiging, anders dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

c) Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, in de volgende overeenkomsten:

overeenkomsten betreffende de levering van niet geprefabriceerde goederen die zijn gebaseerd op een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument.

Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

Overeenkomsten betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties.

Overeenkomsten betreffende het verstrekken van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer van goederen, autoverhuurdiensten, catering of diensten in verband met vrijetijdsbesteding indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering. Deze uitzondering geldt niet voor overeenkomsten betreffende reisdiensten in de zin van § 651a BGB, indien daarover niet in de bedrijfsruimten is onderhandeld, tenzij mondelinge afspraken over de sluiting van de overeenkomst in voorafgaande opdracht van de consument zijn gemaakt.

overeenkomsten waarbij de consument de handelaar uitdrukkelijk om een bezoek heeft verzocht om dringende reparaties of onderhoud te verrichten; dit is niet van toepassing indien de handelaar bij dit bezoek aanvullende diensten verleent waarom de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht, of goederen levert, met uitzondering van vervangingsonderdelen die noodzakelijk zijn om het onderhoud uit te voeren of de reparaties uit te voeren.

d) Het voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, ten aanzien van het volgende:

Overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering niet meer verzegeld zijn,

Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die na levering naar hun aard onverbrekelijk met andere goederen zijn vermengd,

Overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur die door de consument niet zijn verzegeld.

e) Modelformulier voor herroeping 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugsturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

- Naar:
ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlijn

Tel: +49 30 766 870 51
Fax: +49 30 766 870 54
E-mail: contact (at) antcube.de

- Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) mijn/onze(*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*)/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op(*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier schriftelijk wordt ingediend)

- Datum
_______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

7. Garantiebepalingen

De Klant heeft een wettelijk recht op garantie, dat volgens §§ 8, 9 van deze Algemene voorwaarden.

Raadpleeg onze Algemene voorwaarden voor verdere informatie over garantievoorwaarden. 

8. Wet informatieverstrekking aan batterijen - BattG

Bij de levering van veel apparaten zijn batterijen inbegrepen. Ook in de apparaten zelf kunnen batterijen zijn ingebouwd. In verband met de verkoop van deze batterijen of met de levering van deze apparaten, die batterijen of accu's bevatten, zijn wij - als handelaar - verplicht onze klanten te informeren volgens de Duitse Batteriewet.

Accumulatoren en batterijen horen niet thuis in het huishoudelijk afval. De verwijdering in het huishoudelijk afval is strikt verboden volgens de Duitse Batteriegesetz. Als consument bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren bij gemeentelijke inzamelpunten of gratis af te geven aan plaatselijke winkels. Batterijen, die u van ons heeft ontvangen, kunt u gratis aan ons retourneren op het onderstaande adres of per gewone post aan ons terugsturen.

ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlijn

Batterijen of oplaadbare batterijen die schadelijke stoffen bevatten, worden gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak.

= Verwijdering van batterijen bij het huishoudelijk afval is verboden

Pb = batterij bevat meer dan 0,004 % lood
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 % cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 % kwik 

B. Verdere informatie met betrekking tot de sluiting van een elektronisch contract

De volgende informatie geeft geen contractuele voorwaarden weer. U kunt meer te weten komen over onze Algemene Voorwaarden door deze link te volgen: GTC

1. Hoe werkt onze online contractafsluiting?

Indien u een product heeft gevonden dat aan uw wensen voldoet, klik dan op de knop "Toevoegen aan winkelwagen". Het product wordt dan toegevoegd aan uw winkelwagen en de inhoud van het mandje wordt in een overzicht weergegeven. In dit overzicht kunt u de gewenste hoeveelheid van elk artikel invoeren in het veld "Hoeveelheid". De overeenkomstige hoeveelheid wordt aanvaard door te klikken op de knop "Winkelwagen bijwerken".

Als u op de pagina met de gedetailleerde beschrijving van een product bent, kunt u de hoeveelheid van het aan te kopen artikel aangeven in het veld aan de linkerkant in de "Toevoegen aan winkelwagentje" site.

Zodra u een product aan de winkelwagen hebt toegevoegd, worden de artikelen in de winkelwagen rechts bovenaan de pagina weergegeven onder de kop "Winkelwagen". Door op "Mijn winkelmandje" te klikken, wordt het overzicht van uw winkelmandje getoond. Daar kunt u elk product wijzigen of uit de winkelwagen verwijderen.

U kunt een product uit uw winkelwagen verwijderen door de optie "Verwijderen" in de winkelwagen te selecteren of door "0" in te voeren in het veld "Hoeveelheid" of door op het icoontje van de vuilnisbak te klikken.

Door op de knop "Afrekenen" te klikken, kunt u beginnen met het bestelproces van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst.

Na het klikken op de knop "Afrekenen" wordt een pagina geopend waar u ofwel uw reeds bestaande klantgegevens kunt activeren of waar u zich kunt registreren als nieuwe klant. U kunt echter ook als gast bestellen zonder dat u een account hoeft aan te maken.

Als nieuwe klant kunt u via de knop "Registreren" en "Verder" uw factuurgegevens, adresgegevens, hoe u wenst te worden gecontacteerd, een e-mailadres en een vrij te kiezen wachtwoord invoeren. Met behulp van het hier opgegeven e-mailadres en wachtwoord kunt u in de toekomst bestellen zonder dat u uw adresgegevens opnieuw hoeft in te voeren. Om verder te gaan met de bestelling, bevestig a.u.b. het selectievakje "Gegevensbescherming" en klik op "Volgende".

Als u al een geregistreerde klant bent, voer dan uw e-mailadres en wachtwoord in de daarvoor bestemde vakken in en druk op de knop "Login".

Zodra u zich hebt geregistreerd als nieuwe klant of als geregistreerde klant, wordt het overzicht van de boodschappenmand weergegeven. Daar kunt u, indien nodig, het aantal artikelen opnieuw wijzigen.

U wordt dan door een site geleid waar u de leveringsopties kunt specificeren. Uw accountadres is geselecteerd als afleveradres. U heeft echter de mogelijkheid om een alternatief afleveradres op te geven door op de knop "wijzig dit adres" te klikken.

Kies de gewenste leveringswijze en klik op de knop "Volgende". U wordt door een nieuwe site geleid. In deze site heeft u de mogelijkheid om een alternatief factuuradres op te geven door op de knop "wijzig dit adres" te klikken. Uw rekeningadres is geselecteerd als factuuradres. Nu kunt u de betaalmethode specificeren en eventuele opmerkingen aan uw bestelling toevoegen.

Bovendien kunt u op deze plaats ook onze Algemene Voorwaarden en de instructies voor herroeping lezen.

Lees aandachtig de herroepingsinstructies en de Voorwaarden en bevestig hierna de hokjes "Ik ga akkoord met de Voorwaarden en bevestig de juistheid van de hierboven vermelde persoonsgegevens" en "Ik heb de herroepingsinstructies gelezen en accepteer deze". U kunt uw bestelling alleen voortzetten wanneer u erkent kennis te hebben genomen van de herroepingsinstructies en de Voorwaarden en deze goedkeurt.

Door op de knop "Volgende" te klikken verschijnt opnieuw een gedetailleerd overzicht van uw bestelling.

Controleer alle informatie zorgvuldig. U kunt het verzendadres, het factuuradres, de verzendmethode, de betalingsmethode en de producten in het winkelmandje bewerken of wijzigen door de betreffende "bewerk"-knop te selecteren. U kunt de ingevoerde gegevens ook tijdens de besteltransactie wijzigen door de "terug"-functie van uw internetbrowser te selecteren.

Als alle gegevens juist zijn, klikt u op "Nu kopen" om het hele bestelproces af te ronden.

Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onmiddellijk per e-mail bevestigen.

Raadpleeg onze Algemene voorwaarden voor nadere informatie.

2. Opslag van contractteksten en toegang voor de klant

Wij slaan uw bestelgegevens op en sturen u deze per e-mail toe. Uiterlijk na het sluiten van de overeenkomst sturen wij u via e-mail onze Algemene Voorwaarden.

3. Typefouten

U kunt uw gegevens op elk moment tijdens de besteltransactie wijzigen door de met een pijltje naar links gemarkeerde "Terug"-knop van uw internetbrowser te selecteren en de overeenkomstige wijziging door te voeren. Het gewenste aantal artikelen kan worden gewijzigd door de hoeveelheid te wijzigen in het veld "Hoeveelheid". De wijzigingen worden geaccepteerd door te klikken op de knop "Winkelwagen bijwerken". U kunt het verzendadres, het factuuradres, de verzendmethode, de betalingsmethode en de producten in het winkelmandje bewerken of wijzigen door op de overeenkomstige knop "Bewerken" te klikken. Ingevoerde gegevens kunnen ook tijdens de besteltransactie worden gewijzigd door de functie "Terug" van uw internetbrowser te selecteren.

U kunt het gehele bestelproces annuleren door de webbrowser te sluiten.

4. Contractuele taal

U sluit het contract in de Duitse taal.