Onze missie:

Wij streven naar educatie, zowel over het belang van mieren voor ons milieu en de ecosystemen die zo uniek zijn, als over de verantwoorde omgang met potentieel invasieve soorten.

Wij verkopen geen mieren die invasief zijn in Europa of die bedreigd/beschermd zijn in de regio waar ze worden verzameld. 

Wat kunt u doen?

Steun alstublieft niet de handel in invasieve mierensoorten. Deze kunnen onze ecosystemen onherstelbaar beschadigen en niet alleen inheemse mieren maar alle soorten in deze habitats schade toebrengen.

 

Als u uw mierenkolonie niet langer kunt of wilt houden, laat ze dan in geen geval vrij in het wild. Ongeacht of het exoten of inheemse soorten zijn. Thuis gehouden kolonies horen niet meer thuis in de natuur. Wij bieden aan om kolonies gratis terug te nemen, anders zijn er diverse martplaces of social media groepen waar kolonies kunnen worden doorgegeven of verkocht.

Beschermde soorten in Duitsland

De terpbouwende bosmieren, met uitzondering van de bloedrode roofmier (Formica (Raptiformica) sanguinea), behoren opnieuw tot de speciaal beschermde diersoorten overeenkomstig de verordening tot herziening van de verordening inzake de bescherming van federale diersoorten en tot aanpassing van verdere wetgeving van 16 februari 2005 (BGBl. I blz. 258, ber. blz. 896 / FNA 791-8-1).

§ 39 Algemene bescherming van in het wild levende dieren en planten; machtiging tot het uitvaardigen van wettelijke verordeningen, bevat de algemene bescherming die geldt als een minimumbescherming voor alle in het wild levende diersoorten.

Voor de speciaal beschermde mierensoorten is de algemene bescherming uitgebreid in § 44 BNatSchG.

Op grond hiervan mogen bosmieren en hun ontwikkelingsvormen niet aan de natuur worden onttrokken of zelfs worden gedood. Elke ingreep in de neststructuur is ten strengste verboden.

Er geldt een absoluut verbod op het bezit en het op de markt brengen, alsmede een verkeersverbod voor bosmieren.

Alle overtredingen worden beschouwd als een administratieve overtreding en kunnen zelfs worden bestraft met een gevangenisstraf.

Formica aquilonia

Formica bruni

Formica exsecta

Formica foreli

Formica forsslundi

Formica lugubris

Formica nigricans

Formica polyctena

Formica pratensis

Formica pressilabris

Formica rufa

Formica truncorum

Formica uralensis

De huidige mieren op de lijst van "invasieve soorten"

Hoewel sommige van deze soorten de voorkeur geven aan warme klimaten, kunnen zij zich zeer goed aanpassen en vormen zij daarom een van de grootste bedreigingen voor onze ecosystemen en biodiversiteit.

Anoplolepis gracilipes (Gele gekke mier)

Inheems: Afrika

Invasief: Australië, Hawaï en de Indische Oceaan

Linepithema humile (Argentijnse mier)

Inheems: Zuid-Amerika

Invasief: alle zes continenten in subtropische en gematigde streken

Risico: afname van de biodiversiteit van mieren en verstoring van inheemse ecosystemen

Pheidole megacephala (Afrikaanse grootkop mier)

Inheems: Zuid-Afrika

Invasief: gematigde en tropische klimaatzones over de hele wereld

Risico: Hij vormt een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit door de verdringing van inheemse ongewervelde fauna en is een plaag voor de landbouw omdat hij zaden oogst en fytofaaginsecten herbergt die de productiviteit van de gewassen verminderen. Pheidole megacephala kauwt ook op irrigatie- en telefoonkabels en elektriciteitsdraden.

Solenopsis invicta (Rode geïmporteerde vuur mier)

Inheems: Zuid-Amerika

Invasief: bijna overal ter wereld, op het noordelijk halfrond alleen binnenshuis

Wasmannia auropunctata (Elektrische mier)

Inheems: Zuid-Amerika

Invasief: Australië, Azië, Afrika en de VS

Risico: vermindering van de soortendiversiteit, vermindering van de algemene abundantie van vliegende en boombewonende insecten, en verdwijning van spinachtige populaties

Lasius neglectus

Inheems: Azië

Invasief: Europa

Risico: negatieve effecten worden veroorzaakt door de enorme aantallen mieren die bladluizen op bomen verzorgen en elektrische leidingen in huizen en tuinen bezetten.

Monomorium pharaonis (Farao mier)

Inheems: India of Afrika

Invasief: op alle zes continenten, maar in gematigd klimaat alleen binnen gebouwen

Risico: Omdat Monomorium pharaonis kan fungeren als vector voor sommige bacteriële menselijke ziekteverwekkers, is de aanwezigheid ervan in ziekenhuizen zeer zorgwekkend omdat zij het infectiepercentage kan verhogen.

Paratrechina longicornis (Gekke mier)

Inheems: Afrika

Invasief: wereldwijd

Solenopsis geminata (Tropische vuur mier)

Inheems: van zuidelijk VS tot noordelijk Zuid-Amerika

Invasief: bijna overal ter wereld

Risico: gewasschade door het telen van honingdauwproducerende insecten

Tapinoma melanocephalum (spook mier)

Inheems: Onbekend

Invasief: binnengebieden wereldwijd

Risico: kan pathogene microben in ziekenhuizen vervoeren

Tapinoma sessile

Inheems: Noord-Amerika

Invasief: Europa en Azië

Lepisiota frauenfeldi (Bladerende mier)

Invasief: Australië

Monomorium destructor (Singapore mier)

Inheems: van India tot Afrika

Risico: Monomorium destructor is bekend voor het veroorzaken van grote economische schade in stedelijke omgevingen door het knagen van gaten in stoffen en rubber goederen, het verwijderen van rubber isolatie van elektrische en telefoonlijnen en het beschadigen van polyethyleen kabels.

Monomorium floricola (bruinrode bloemenmier)

Invasief: tropische en subtropische gebieden

Myrmica rubra (Europese vuurmier)

Inheems: Europa en Azië

Invasief: alleen in Noord-Amerika

Nylanderia (Paratrechina) pubens (Caribische gekke mier)

Inheems: Zuid-Amerika en de Caraïben

Invasief: in gebouwen

Risico: vooral problematisch omdat bekend is dat het zich ophoopt in elektrische apparatuur waardoor kortsluiting ontstaat, schakelmechanismen verstopt raken en apparatuur defect raakt.

Pachycondyla chinensis (Aziatische naaldmier)

Inheems: Oost-Azië

Invasief: in de VS 

Solenopsis papuana (Papoea dief mier)

Inheems: Stille Oceaan

Invasief: in Hawaï en Nieuw-Zeeland, maar behoort niet tot de belangrijkste plagen

Solenopsis richteri (zwarte geïmporteerde vuur mier)

Inheems: Zuid-Amerika

Invasief: in de VS

Risico: beschadigt gewassen, belemmert recreatieactiviteiten en kan wegen en asfalt ondermijnen

Technomyrmex albipes (witvoetige mier)

Inheems: Indo-Pacific

Invasief: Australië, Afrika, Noord-Amerika, Azië meestal binnenshuis

Vind ons op YouTube

Volg ons op een reis rond onze verbazingwekkende planeet om de spannendste en interessantste mierensoorten te leren kennen.

Van ontmoetingen in en rond onze huizen tot de meest afgelegen gebieden en hun verborgen bewoners. Leer meer over hoe afhankelijk bepaalde mieren niet alleen zijn van hun omgeving en andere dieren waarmee ze die delen, maar ook andersom.

Ze leven al miljoenen jaren op onze planeet en we weten nog steeds niet veel over ze. Laten we daar verandering in brengen en kijken wat we van ze kunnen leren!