Klientų informacija

Informacija klientams apie nuotolinių sutarčių sudarymą ir papildoma informacija apie elektroninį sutarčių sudarymą

A. Kliento informavimas apie nuotolinės prekybos sutarčių sudarymą

Toliau pateikta informacija padeda vykdyti mūsų teisinę prievolę teikti informaciją apie nuotolinės prekybos sutartis ir elektroninę prekybą.

Mūsų Bendrąsias sąlygas ir nuostatas (BTS) rasite šioje nuorodoje: GTC

Visą informaciją teksto forma gausite ne vėliau kaip prekių pristatymo metu. Šią informaciją taip pat galite atsispausdinti arba išsaugoti kietajame diske.

1. Tiekėjo tapatybė

Nuotolinės prekybos sutartis sudarote su

ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlynas

Telefonas: +49 30 766 870 51

Faksas: +49 30 766 870 54
El. paštas: contact (at) antcube . de

PVM mokėtojo kodas: DE215167549

WEEE-Reg. Nr. DE 54590387

2. Sutarties sudarymas

(1) Pirkėjas gali pasirinkti prekes iš asortimento ir surinkti jas į vadinamąjį pirkinių krepšelį paspausdamas mygtuką "Į krepšelį". Spustelėjęs mygtuką "užsakyti su įsipareigojimu sumokėti", klientas sutinka su pardavėjo pasiūlymu pirkti prekes, esančias pirkinių krepšelyje. Pirkimo sutartis sudaroma kartu su kliento užsakymu. Prieš išsiųsdamas užsakymą klientas gali bet kada pakeisti ir peržiūrėti duomenis. Tada pardavėjas elektroniniu paštu klientui išsiunčia automatinį užsakymo patvirtinimą, kuriame nurodomas užsakymas ir kurį galima atsispausdinti naudojant funkciją "Spausdinti".

(2) Sudarius sutartį, pardavėjas išsaugo sutarties tekstą ir kartu su teisiškai įpareigojančiomis Bendrosiomis sąlygomis išsiunčia klientui el. paštu.

Daugiau informacijos rasite mūsų GTC.

3. Pristatymas ir pristatymo apribojimai

(1) Pristatymo laikas pristatant prekes Vokietijoje nurodomas atitinkamame pasiūlymo puslapyje. Pristatymo laikotarpio pradžia nustatoma (priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo) pagal 2-4 punktus.

(2) Mokant išankstiniu mokėjimu / banko pavedimu, "Sofortüberweisung" ir "PayPal", pristatymo terminas prasideda praėjus vienai dienai nuo mokėjimo nurodymo pateikimo. Visų kitų mokėjimo būdų atveju laikotarpis prasideda praėjus vienai dienai po pavedimo pateikimo.

(3) Pristatant už Vokietijos ribų, taikomi šie pristatymo terminai:

Pristatymo laikas / pristatymo apribojimai

(4) Jei termino pradžia arba pabaiga tenka šeštadieniui, sekmadieniui arba valstybinės šventės dienai, termino pradžia arba pabaiga nukeliama į kitą darbo dieną.

(5) Siuntos siunčiamos tik į šalis, nurodytas pristatymo išlaidų apžvalga / pristatymo apribojimai ir atsižvelgiant į apribojimus ar pristatymo būdus, nurodytus pristatymo išlaidų apžvalga / pristatymo apribojimai.

(6) Pristatymas priklauso nuo tinkamo tiekėjo pristatymo mums.

Daugiau informacijos pateikiama mūsų Bendrosios sąlygos.

4. Kaina ir pristatymo išlaidos

(1) Nurodytos kainos yra bendros kainos eurais, į jas įskaičiuotas teisės aktais nustatytas pridėtinės vertės mokestis. Laikini specialūs pasiūlymai ar nuolaidos kaip tokie nurodomi mūsų svetainėje pristatant atskiras prekes.

(2) Pristatymo ir siuntimo išlaidas nurodome sąskaitoje faktūroje papildomai prie nurodytų bendrų atitinkamų prekių kainų. Prašome susipažinti su mūsų pristatymo išlaidų apžvalga / pristatymo apribojimai už atitinkamas siuntimo išlaidas.

(3) Kitais atvejais klientas nepatiria jokių papildomų išlaidų, kai užsakymą pateikia naudodamasis nuotolinio ryšio priemonėmis.

Daugiau informacijos apie kainas ir pristatymą rasite mūsų tnuostatos ir sąlygos.

5. Mokėjimo terminai ir kitos su mokėjimo priemonėmis susijusios išlaidos

(1) Klientas gali atlikti mokėjimą išankstiniu mokėjimu / banko pavedimu, Sofortüberweisung, kredito kortele arba PayPal.

(2) Atitinkamos išlaidos už pasirinktą mokėjimo būdą nurodomos virtualiame pirkinių krepšelyje ir mokėjimo sąlygų apžvalgoje. mokėjimo būdai

(3) Mokėjimo iš anksto/bankiniu pavedimu atveju iš Kliento bus pareikalauta papildomų išlaidų. Alternatyvių mokėjimo būdų mokesčiai

Daugiau informacijos rasite mūsų Bendrosiose sąlygose. GTC taip pat mokėjimo sąlygos.

6. Vartotojų teisė atsisakyti sutarties ir pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

a) Vartotojų teisė atsisakyti sutarties sudarant nuotolinės prekybos sutartis / sudarant sutartis internetinėje parduotuvėje

Vartotojai - Vartotojas yra kiekvienas fizinis asmuo, kuris sudaro teisinį sandorį siekdamas tikslų, kurie iš esmės nesusiję su jo prekyba, verslu ar profesija, - gali atsisakyti savo sutartinio pareiškimo pagal atlygintines sutartis šiomis sąlygomis: 

aa) Sutarčių dėl vienos ar daugiau prekių, kurios gali būti siunčiamos siuntiniais, kurie turi pasiekti Vartotoją vienu pristatymu, ir kurios tiekiamos atskirai arba pateikiamos Vartotojui keliomis atskiromis siuntomis, atveju: 

Pasitraukimo instrukcijos

Teisė atsisakyti sutarties

Turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami priežasties.

Atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja paskutinę prekę.

Norėdami pasinaudoti atšaukimo teise, turite mums pranešti
(ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlynas
Tel.: +49 30 766 870 51
Faksas: +49 30 766 870 54
El. paštas: contact (at) antcube.de
apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties nedviprasmišku pareiškimu (pvz., laišku, išsiųstu paštu, faksu arba el. paštu). Galite naudoti pridedamą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma.

Norint laikytis sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad pranešimą apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties išsiųstumėte dar nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui.

Pasitraukimo poveikis

Jei atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums buvo pranešta apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl kito nei mūsų siūlomo pigiausio standartinio pristatymo tipo). Tokį grąžinimą atliksime naudodami tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote pradiniam sandoriui, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kokiu atveju dėl tokio grąžinimo nepatirsite jokių mokesčių.    

Kompensaciją galime sulaikyti, kol gausime prekes atgal arba kol jūs pateiksite įrodymus, kad išsiuntėte prekes atgal, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

Prekes turite išsiųsti atgal arba perduoti mums be nepagrįsto delsimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums pranešate apie savo atsisakymą nuo šios sutarties. Termino laikomasi, jei prekes išsiunčiate atgal nepasibaigus 14 dienų terminui.

Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Jūs atsakote tik už bet kokį prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl perdavimo, išskyrus tai, kas būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

b) jei sudaromos sutartys dėl vienos ar daugiau prekių, kurios negali būti siunčiami siuntiniais (kroviniais). kurie Vartotoją pasiekia vienu pristatymu, kurie tiekiami atskirai arba pateikiami Vartotojui keliomis atskiromis siuntomis:  

Pasitraukimo instrukcijos

Teisė atsisakyti sutarties

Turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami priežasties.

Atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja paskutinę prekę.

Norėdami pasinaudoti atšaukimo teise, turite mums pranešti
(ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlynas
Tel.: +49 30 766 870 51
Faksas: +49 30 766 870 54
El. paštas: contact (at) antcube.de
apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties nedviprasmišku pareiškimu (pvz., laišku, išsiųstu paštu, faksu arba el. paštu). Galite naudoti pridedamą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma.

Norint laikytis sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad pranešimą apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties išsiųstumėte dar nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui.

Pasitraukimo poveikis

Jei atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums buvo pranešta apie jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl kito nei mūsų siūlomo pigiausio standartinio pristatymo tipo). Tokį grąžinimą atliksime naudodami tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote pradiniam sandoriui, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kokiu atveju dėl tokio grąžinimo nepatirsite jokių mokesčių.    

Kompensaciją galime sulaikyti iki tol, kol gausime prekes atgal arba kol pateiksite įrodymus, kad prekes išsiuntėte atgal, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

Prekes turite išsiųsti atgal arba perduoti mums be nepagrįsto delsimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums pranešate apie savo atsisakymą nuo šios sutarties. Termino laikomasi, jei prekes išsiunčiate atgal nepasibaigus 14 dienų terminui.

Turėsite padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Apskaičiuota, kad šios išlaidos gali siekti ne daugiau kaip 139 EUR.

Jūs atsakote tik už bet kokį prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl perdavimo, išskyrus tai, kas būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

c) Teisės atsisakyti sutarties atėmimas

Teisė atsisakyti sutarties netaikoma, jei šalys nesusitarė kitaip, šiose sutartyse:

Sutartys dėl nekomplektinių prekių tiekimo, sudarytos remiantis individualiu vartotojo pasirinkimu ar sprendimu arba aiškiai pritaikytos vartotojo asmeniniams poreikiams.

Sutartys dėl prekių, kurios gali greitai sugesti arba kurių galiojimo laikas greitai baigiasi, tiekimo.

laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų tiekimo sutartys, išskyrus prenumeratos sutartis dėl tokių leidinių tiekimo.

Sutartys dėl apgyvendinimo, išskyrus gyvenamąsias patalpas, prekių vežimo, automobilių nuomos, maitinimo ar su laisvalaikio veikla susijusių paslaugų teikimo, jei sutartyje numatyta konkreti įvykdymo data ar laikotarpis. Ši išimtis netaikoma kelionių paslaugų sutartims pagal BGB 651a straipsnį, jei dėl jų nebuvo derėtasi verslo patalpose, nebent žodiniai susitarimai dėl sutarties sudarymo buvo vykdomi ankstesniu vartotojo nurodymu.

Sutartys, kai vartotojas konkrečiai paprašė prekiautojo apsilankyti siekiant atlikti skubų remontą ar techninę priežiūrą; ši nuostata netaikoma, jei tokio apsilankymo metu prekiautojas teikia ne tik tas paslaugas, kurių konkrečiai paprašė vartotojas, bet ir kitas prekes, išskyrus atsargines dalis, kurios būtinai naudojamos atliekant techninę priežiūrą ar remontą.

d) Pirmalaikis atsisakymo teisės pasibaigimas

Jei šalys nesusitarė kitaip, teisė atsisakyti sutarties pasibaigia anksčiau laiko:

Sutartys dėl užplombuotų prekių, kurių negalima grąžinti dėl sveikatos ar higienos priežasčių ir kurios po pristatymo buvo atplombuotos, tiekimo,

Sutartys dėl prekių, kurios po pristatymo pagal savo pobūdį yra neatskiriamai sumaišytos su kitomis prekėmis, tiekimo,

Sutartys, susijusios su užplombuotų garso ar vaizdo įrašų arba kompiuterių programinės įrangos, kuriuos vartotojas atplombavo, tiekimu.

e) Pavyzdinė atsisakymo forma 

Pavyzdinė atsisakymo forma

(šią formą užpildykite ir grąžinkite tik tuo atveju, jei norite nutraukti sutartį)

- Kam:
ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlynas

Tel.: +49 30 766 870 51
Faksas: +49 30 766 870 54
El. paštas: contact (at) antcube.de

- Aš/Mes(*) pranešu, kad aš/Mes(*) nutraukiu(-ame) toliau nurodytų prekių(*)/paslaugų(*) pirkimo-pardavimo sutartį(*).

- Užsakyta (*)/gauta (*)

- Vartotojo (-ų) vardas ir pavardė

- Vartotojo (-ų) adresas

- Vartotojo (-ų) parašas (tik jei apie šią formą pranešama raštu)

- Data
_______________
(*) Atitinkamai išbraukti

7. Garantijos sąlygos

Klientas turi įstatyme numatytą teisę į garantiją, kuri yra modifikuota pagal šių taisyklių 8 ir 9 straipsnius. Bendrosios sąlygos.

Pasikonsultuokite su mūsų Bendrosios sąlygos daugiau informacijos apie garantijos sąlygas. 

8. Informacijos apie baterijas įstatymas - BattG

Daugelio prietaisų komplektacijoje yra baterijos. Į pačius prietaisus taip pat gali būti įdėtos baterijos. Parduodami šias baterijas arba pristatydami šiuos prietaisus, kuriuose yra baterijų arba akumuliatorių, mes, kaip pardavėjai, esame įsipareigoję informuoti savo klientus pagal Vokietijos baterijų įstatymą.

Akumuliatoriai ir baterijos nepatenka į buitines atliekas. Pagal Vokietijos baterijų įstatymą jas griežtai draudžiama išmesti į buitines atliekas. Jūs, kaip vartotojas, esate teisiškai įpareigotas grąžinti panaudotas baterijas savivaldybių surinkimo punktuose arba nemokamai išduoti jas vietinėse parduotuvėse. Baterijas, kurias gavote iš mūsų, galite nemokamai grąžinti mums toliau nurodytu adresu arba atsiųsti atgal įprastu paštu.

ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlynas

Baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra kenksmingų medžiagų, žymimi perbrauktos šiukšliadėžės simboliu.

= Baterijas draudžiama išmesti į buitines atliekas

Pb = akumuliatoriuje yra daugiau kaip 0,004 % švino
Cd = akumuliatoriuje yra daugiau kaip 0,002 % kadmio
Hg = akumuliatoriuje yra daugiau kaip 0,0005 % gyvsidabrio 

B. Papildoma informacija apie elektroninės sutarties sudarymą

Toliau pateikta informacija neatspindi jokių sutarties sąlygų. Daugiau informacijos apie mūsų Bendrąsias sąlygas galite rasti paspaudę šią nuorodą: GTC

1. Kaip veikia mūsų sutarties sudarymas internetu?

Jei radote produktą, kuris atitinka jūsų poreikius, pasirinkite mygtuką "Į krepšelį". Produktas bus pridėtas į pirkinių krepšelį, o jo turinys bus rodomas apžvalgoje. Šioje apžvalgoje lauke "Kiekis" galite įvesti norimą kiekvienos prekės kiekį. Atitinkamas kiekis bus priimtas paspaudus mygtuką "Atnaujinti pirkinių krepšelį".

Jei esate puslapyje, kuriame pateikiamas išsamus produkto aprašymas, galite nurodyti perkamo produkto kiekį kairėje pusėje esančiame laukelyje, esančiame svetainėje "Į krepšelį".

Į krepšelį įdėjus bet kurį produktą, krepšelyje esančios prekės bus rodomos puslapio viršuje dešinėje pusėje po antrašte "Pirkinių krepšelis". Spustelėjus "Mano pirkinių krepšelis" bus rodoma krepšelio suvestinė. Joje galite redaguoti arba ištrinti bet kurį gaminį iš krepšelio.

Produktą galite pašalinti iš savo krepšelio pasirinkę parinktį "Pašalinti" krepšelyje arba į laukelį "Kiekis" įrašę "0", arba paspaudę šiukšliadėžės piktogramą.

Paspaudę mygtuką "Atsiskaityti", galite pradėti į pirkinių krepšelį įdėtų produktų užsakymo procesą.

Paspaudus mygtuką "Užsisakyti", bus atidarytas puslapis, kuriame galėsite aktyvuoti jau turimus kliento duomenis arba užsiregistruoti kaip naujas klientas. Tačiau galite užsisakyti ir kaip svečias, nesikurdami jokios paskyros.

Kaip naujas klientas galite spustelėti mygtuką "Registruotis" ir "Toliau" ir įvesti savo sąskaitos faktūros duomenis, adreso informaciją, kaip norite, kad su jumis būtų bendraujama, taip pat el. pašto adresą ir laisvai pasirenkamą slaptažodį. Naudodamiesi čia nurodytu el. pašto adresu ir slaptažodžiu, ateityje galėsite užsakinėti, nereikės iš naujo įvedinėti savo adreso duomenų. Norėdami tęsti užsakymą, patvirtinkite žymimąjį langelį "Duomenų privatumo apsauga" ir spustelėkite "Toliau".

Jei jau esate registruotas Klientas, į nurodytus langelius įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį ir paspauskite mygtuką "Prisijungti".

Užsiregistravus kaip naujam arba registruotam Klientui, bus rodoma krepšelio suvestinė. Joje prireikus galite dar kartą pakeisti prekių skaičių.

Tada būsite nukreipti į svetainę, kurioje galėsite nurodyti pristatymo parinktis. Jūsų paskyros adresas pasirenkamas kaip pristatymo adresas. Tačiau turite galimybę nurodyti kitą pristatymo adresą spustelėję mygtuką "redaguoti šį adresą".

Pasirinkite pageidaujamą pristatymo būdą ir spustelėkite mygtuką "Toliau". Būsite nukreipti į naują svetainę. Šioje svetainėje turite galimybę nurodyti alternatyvų atsiskaitymo adresą spustelėję mygtuką "Redaguoti šį adresą". Jūsų sąskaitos adresas pasirinktas kaip sąskaitos išrašymo adresas. Dabar galite nurodyti mokėjimo būdą ir prie užsakymo pridėti bet kokių pastabų.

Be to, šioje vietoje taip pat galite perskaityti mūsų Taisykles ir sąlygas bei atsisakymo instrukcijas.

Atidžiai perskaitykite atsisakymo instrukcijas bei Taisykles ir sąlygas ir patvirtinkite toliau esančius langelius "Sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis ir patvirtinu, kad pirmiau minėti asmens duomenys yra teisingi" ir "Perskaičiau ir sutinku su atsisakymo instrukcijomis". Galite tęsti užsakymą tik tada, kai patvirtinate, kad susipažinote su atsisakymo instrukcijomis ir Taisyklėmis bei Sąlygomis ir jas patvirtinate.

Paspaudus mygtuką "Toliau", dar kartą rodoma išsami užsakymo apžvalga.

Atidžiai patikrinkite visą informaciją. Pristatymo adresą, sąskaitos išrašymo adresą, pristatymo būdą, mokėjimo būdą ir prekes krepšelyje galite redaguoti arba keisti pasirinkę atitinkamą mygtuką "redaguoti". Įvestus duomenis taip pat galite redaguoti užsakymo operacijos metu pasirinkę interneto naršyklės funkciją "Atgal".

Jei visi įrašai yra teisingi, spustelėkite "Pirkti dabar", kad užbaigtumėte visą užsakymo procesą.

Jūsų užsakymo gavimą nedelsdami patvirtinsime el. paštu.

Pasikonsultuokite su mūsų Bendrosios sąlygos daugiau informacijos.

2. Sutarčių tekstų saugojimas ir kliento prieiga

Jūsų užsakymo duomenis saugome ir siunčiame jums el. paštu. Ne vėliau kaip po sutarties sudarymo el. paštu išsiunčiame jums savo Bendrąsias sąlygas.

3. Rašymo klaidos

Savo įrašus galite keisti bet kuriuo užsakymo operacijos metu, pasirinkdami interneto naršyklės mygtuką "Atgal", pažymėtą rodykle į kairę, ir atlikdami atitinkamą pakeitimą. Reikalingą gaminių skaičių galima keisti keičiant kiekį lauke "Kiekis". Pakeitimai bus priimti paspaudus mygtuką "Atnaujinti pirkinių krepšelį". Siuntimo adresą, sąskaitos išrašymo adresą, pristatymo būdą, mokėjimo būdą ir prekes krepšelyje galite redaguoti arba keisti pasirinkę atitinkamą mygtuką "Redaguoti". Įvestus duomenis taip pat galima redaguoti užsakymo operacijos metu interneto naršyklėje pasirinkus funkciją "Atgal".

Visą užsakymo procesą galite atšaukti uždarydami interneto naršyklę.

4. Sutarčių formuluotės

Sutartį sudarysite vokiečių kalba.