Beleid inzake gegevensbescherming

Wij nemen het belang van de gegevensbescherming zeer ernstig en willen er zeker van zijn dat uw privacy beschermd is tijdens het gebruik van de door ons aangeboden diensten. Daarom hebben wij een gegevensbeschermingsbeleid opgesteld waarin wij u willen uitleggen hoe wij met uw gegevens omgaan. 

1. Gegevensverzameling zonder persoonlijke referentie

Om de diensten op onze website te verbeteren, kunnen wij specifieke toegangsgegevens verzamelen en opslaan zonder persoonlijke referenties. Zodra u een bestand van een website opvraagt, worden standaard de volgende toegangsgegevens verzameld en opgeslagen.

Dit gegevensbestand omvat:

de webpagina, waarvan het bestand werd opgevraagd,
de naam van het bestand,
datum en tijd van de eis,
de bewaartermijn,
de hoeveelheid overgedragen gegevens,
de toegangsstatus (bestandsoverdracht, bestand niet gevonden, enz.),
IP-adres van de ondervragende computer,
type en update van de gebruikte webbrowser,
het gebruikte besturingssysteem en de schermresolutie.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en geëvalueerd voor de technische administratie van de site: overdracht aan derden vindt niet plaats. Deze anonieme gegevens worden apart opgeslagen en worden op geen enkel moment in verband gebracht met uw persoonlijke gegevens, zodat niemand uw identiteit kan achterhalen.  

2. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt. De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld tijdens het bestellen of het openen van een account: titel, naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer. Daarnaast worden tijdens het bestelproces ook betalingsgegevens verzameld, zoals bankgegevens of creditcardnummer.

In de loop van het contact via e-mail, zullen de volgende persoonlijke gegevens worden verzameld: uw e-mailadres.

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld: uw e-mailadres.

Wanneer u zich inschrijft op een van onze internetforums, worden de volgende persoonsgegevens verzameld: uw e-mailadres, geboortedatum, land, geslacht.

De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen volgens de wettelijke voorschriften van de GDPR (DSGVO)-wet en van de Telemediawet. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.  

3. Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor contractafwikkeling. Voor de levering van de producten is het echter noodzakelijk dat uw adresgegevens aan onze transporteur worden doorgegeven. Deze derden zijn verplicht de gegevens vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend voor de levering te gebruiken. Bij betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de bevoegde kredietinstelling, bij betalingen via PayPal aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. en bij betalingen met een creditcard aan het iPayment-System van 1&1. Verdere bekendmaking van persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats. Wij zijn echter, uitsluitend in individuele gevallen, gemachtigd om persoonsgegevens aan de desbetreffende autoriteiten door te geven, voor zover deze informatie uitsluitend nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten (d.w.z. wetshandhaving).

Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan andere derden met het oog op reclame of markt- of opinieonderzoek.

De gegevens die u ons verstrekt, worden door ons slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, of om te voldoen aan wettelijke vereisten. 

4. Nieuwsbrief

Door het bestellen van onze nieuwsbrief geeft u ons uw toestemming om uw e-mail adres te gebruiken voor onze eigen reclame doeleinden. U kunt uw toestemming voor de toekomstige opslag van uw e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen aan: verkauf (at) antstore . de of door u af te melden voor de nieuwsbrief.

Toestemming om de nieuwsbrief te versturen:
"Ik wil regelmatig via e-mail op de hoogte worden gehouden van interessante aanbiedingen. Deze toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres kan ik te allen tijde intrekken." 

5. Cookies

In deze webwinkel worden cookies gebruikt om het gebruik van de webpagina te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tags, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies maken het mogelijk de gebruikte computer te herkennen bij een volgend bezoek aan dezelfde site. Dit betekent bijvoorbeeld dat u het bestelformulier niet opnieuw hoeft in te vullen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "Session-Cookies", die aan het eind van uw bezoek automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer, zodat wij u bij een volgend bezoek kunnen identificeren (zogenaamde permanente cookies). In de browserinstellingen kan meestal op elk moment worden bepaald of cookies moeten worden opgeslagen door te klikken op "alle cookies blokkeren". Wij informeren u dat voor zover de cookies niet zijn toegestaan, onze website niet in zijn geheel kan worden gebruikt. 

6. Openbaarmaking, rectificatie, blokkering en annulering

U kunt te allen tijde kosteloos informatie over de door ons opgeslagen gegevens opvragen. U heeft het recht om rectificatie, blokkering of annulering van uw opgeslagen gegevens te eisen. In het geval dat een verwijdering in strijd is met een wettelijke of contractuele bewaarplicht, zullen wij de gegevens blokkeren.

Wij zullen u op verzoek de volledige opgeslagen gegevens over u en uw onderneming verstrekken en u te allen tijde kosteloos informatie verstrekken, uw gegevens corrigeren, blokkeren of wissen, alsmede uw vragen over het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens beantwoorden. Hiertoe kunt u contact opnemen met de volgende verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Verantwoordelijke in de zin van de GDPR (DS-GVO)
ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlijn
Tel: +49 30 766 870 -51
E-mail: datenschutz (at) antstore . de 

7. Gegevensbeveiliging

Aangezien de veiligheid van uw gegevens belangrijk is, zullen uw persoonlijke gegevens via een beveiligde SSL-verbinding worden verzonden. Als er persoonlijke gegevens worden verzameld, zal de gegevensoverdracht gecodeerd via het SSL-proces plaatsvinden. Uw persoonsgegevens worden gecodeerd via een 256-bit SSL over het internet verstuurd. De SSL-versleuteling beschermt uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang. SSL (Secure Socket Layer) is een cryptografisch protocol dat de communicatie over het internet beveiligt.

Ook beschermen wij onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle bedreigingen niet mogelijk. 

8. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door het bedrijf Google Inc (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, kleine tags, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken.

De informatie die door de cookies via het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal het IP-adres door Google worden afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google voor gegevensverzameling in de VS gestuurd en daar afgekort. Wij informeren u hierbij dat deze site gebruik maakt van Google Analytics met behulp van de anonimiseringsprocedure en dat daarom de IP-adressen alleen afgekort worden verwerkt, zodat elke persoonlijke identificatie is uitgesloten.   

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie uitsluitend gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om het gebruik van andere verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. U kunt zelf bepalen of cookies moeten worden opgeslagen door de desbetreffende browserinstellingen te activeren. Wij wijzen u er echter op dat, voor zover de cookies niet zijn toegestaan, onze website niet in zijn geheel mag worden gebruikt.

U kunt ook voorkomen dat de gegenereerde gegevens en het gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden gedekt en dat deze gegevens door Google worden verwerkt. Als u zich wilt afmelden, moet u op de volgende link klikken om de add-on te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie zal worden ingesteld, dit voorkomt toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoeken van deze website.

Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder http://www.google.com/intl/en/policies/terms/ of onder https://www.google.com/intl/en/policies/. Wij informeren u dat Google Analytics op deze website de code "gat._anonymizeIp();" heeft aangepast om een anonieme verzameling van IP-Adressen te verzekeren (zogenaamde IP-Masking).

9. Social-Plugins

Op ons internetdomein zijn social plugins (programma's) van de externe aanbieders Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok en Twitter geïntegreerd. 

9.1. Facebook

Wij gebruiken de "Like button" van Facebook. Deze plugin wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. U herkent hem wellicht aan het bijbehorende Facebook-logo. Meer informatie over de Facebook Social Plugins vindt u onder: http://developers.facebook.com/plugins

Wanneer een bezoeker een site van ons internetdomein betreedt die een dergelijke plugin bevat, wordt er een verbinding tussen de browser van de bezoeker en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt en bewaart gegevens om Facebook in staat te stellen te herkennen welke site van ons internetdomein is bezocht. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de bezoeker een Facebook-plugin activeert of niet. In het geval dat een bezoeker een Facebook-plugin activeert, wordt de betreffende informatie naar Facebook in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval dat de bezoeker tegelijkertijd is ingelogd op zijn persoonlijke Facebook-account, kunnen de doorgestuurde gegevens worden toegewezen aan het specifieke account. Om te voorkomen dat de verzamelde gegevens aan uw Facebook-gebruikersaccount worden toegewezen, moet u zich bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt.

Aard, reikwijdte, doel van de verzameling, gebruik en verdere verwerking en gebruik van gegevens door Facebook, alsmede rechten en mogelijkheden om de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker te beschermen, kunnen worden bekeken en bewerkt in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy).

9.3. Twitter

Wij gebruiken de Twitter-knop van Twitter. Deze plugin wordt beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. U herkent hem wellicht aan het bijbehorende Twitter-logo. Verdere informatie met betrekking tot Twitter social plugins onder: http://twitter.com/about/resources.

Wanneer een bezoeker een site van ons internetdomein betreedt die een dergelijke plugin bevat, wordt er een verbinding tussen de browser van de bezoeker en de server van Twitter tot stand gebracht. Twitter ontvangt en bewaart gegevens (zoals het IP-adres) om Twitter in staat te stellen te herkennen welke site van ons internetdomein is bezocht. Dit gebeurt ongeacht of de bezoeker een Twitter-plugin activeert of niet. In het geval dat een bezoeker een Twitter-plugin activeert, wordt de betreffende informatie naar Twitter in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien de bezoeker tegelijkertijd op zijn persoonlijke Twitter-account is ingelogd, kunnen de doorgestuurde gegevens aan het specifieke account worden toegewezen. 

Aard, reikwijdte, doel van de verzameling, gebruik en verdere verwerking en gebruik van gegevens door Twitter, alsmede rechten en mogelijkheden om de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker te beschermen, kunnen worden bekeken en bewerkt in het kader van het privacybeleid van Twitter (http://twitter.com/privacy).

9.4. Pinterest

Wij gebruiken de Pinterest "Pin it"-knop. Deze plugin wordt beheerd door Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. U kunt deze herkennen aan het bijbehorende Pinterest logo. Verdere informatie met betrekking tot Pinterest social plugins onder: http://business.pinterest.com/en/tools.

Wanneer een bezoeker een site van ons internetdomein betreedt die een dergelijke plugin bevat, wordt er een verbinding tussen de browser van de bezoeker en de Pinterest server tot stand gebracht. Pinterest ontvangt en bewaart gegevens om Pinterest in staat te stellen te herkennen welke site van ons internetaanbod is bezocht. Dit gebeurt ongeacht of de bezoeker een Pinterest plugin activeert of niet. In het geval dat een bezoeker een Pinterest plugin activeert, zal de betreffende informatie naar Pinterest in de VS worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Indien de bezoeker tegelijkertijd is ingelogd op zijn persoonlijke Pinterest account, kunnen de doorgestuurde gegevens worden toegewezen aan het specifieke account. Om te voorkomen dat de verzamelde gegevens aan uw Pinterest gebruikersaccount worden toegewezen, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Pinterest uitloggen.

Aard, reikwijdte, doel van de verzameling, gebruik en verdere verwerking en gebruik van gegevens door Pinterest evenals rechten en mogelijkheden om de privacy van de gebruiker te beschermen kunnen worden bekeken en bewerkt binnen het Pinterest privacybeleid (http://pinterest.com/about/privacy/).

9.5. Instagram

Wij gebruiken de Instagram "Volg"-knop. Deze plugin wordt geëxploiteerd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. U herkent hem wellicht aan het bijbehorende Instagram-logo.

Wanneer een bezoeker een site van ons internetdomein binnengaat die een dergelijke plugin bevat, wordt er een verbinding tussen de browser van de bezoeker en de server van Instagram tot stand gebracht. Instagram ontvangt en bewaart gegevens om Instagram in staat te stellen te herkennen welke site van onze internetaanwezigheid is bezocht. Dit gebeurt ongeacht of de bezoeker een Instagram-plugin activeert of niet. In het geval dat een bezoeker een Instagram-plugin activeert, wordt de betreffende informatie naar Instagram in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval dat de bezoeker tegelijkertijd is ingelogd op zijn persoonlijke Instagram-account, kunnen de doorgestuurde gegevens worden toegewezen aan het specifieke account. Om te voorkomen dat de verzamelde gegevens aan uw Instagram-gebruikersaccount worden toegewezen, moet u zich bij Instagram afmelden voordat u onze webpagina bezoekt.

Aard, reikwijdte, doel van de verzameling, gebruik en verdere verwerking en gebruik van gegevens door Instagram, alsmede rechten en mogelijkheden om de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker te beschermen, kunnen worden bekeken en bewerkt in het privacybeleid van Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388/).

9.6. YouTube

Wij gebruiken de YouTube "YouTube"-knop. Deze plugin wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. U herkent hem misschien aan het bijbehorende YouTube-logo.

Wanneer een bezoeker een site van ons internetdomein betreedt die een dergelijke plugin bevat, wordt er een verbinding tussen de browser van de bezoeker en de YouTube-server tot stand gebracht. YouTube ontvangt en bewaart gegevens om YouTube in staat te stellen te herkennen welke site van ons internetdomein is bezocht. Dit gebeurt ongeacht of de bezoeker een YouTube plugin activeert of niet. In het geval dat een bezoeker een YouTube plugin activeert, wordt de betreffende informatie naar YouTube in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien de bezoeker tegelijkertijd is ingelogd op zijn persoonlijke YouTube-account, kunnen de doorgestuurde gegevens worden toegewezen aan het specifieke account. Om te voorkomen dat de verzamelde gegevens aan uw YouTube-gebruikersaccount worden toegewezen, moet u zich bij YouTube afmelden voordat u onze website bezoekt.

Aard, reikwijdte, doel van de verzameling, gebruik en verdere verwerking en gebruik van gegevens door YouTube, evenals rechten en mogelijkheden om de privacy van de gebruiker te beschermen, kunnen worden bekeken en bewerkt in het privacybeleid van YouTube (https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/).

 

 

9.7. 2-klik oplossing

Aangezien persoonsgegevens reeds zonder interactie met de genoemde plugins worden doorgegeven, hebben wij een tweefasenoplossing voor de sociale plugins geïmplementeerd.

In de eerste fase worden geen gegevens doorgegeven aan de exploitant. Voordat de plugin wordt geactiveerd, wordt de bezoeker eerst geïnformeerd en om zijn toestemming gevraagd.   

10. PRINTFUL

De levering en productie van producten in de categorie Merchandise wordt verzorgd door onze partner PRINTFUL. Door een van deze producten te bestellen accepteert u de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het Retourbeleid van PRINTFUL. 

De algemene voorwaarden van PRINTFUL vindt u hier.

Vind PRINTFUL's Retourbeleid hier.

Vind PRINTFUL's Privacy Beleid hier.

Begin van de verklaring van instemming

Social-Media knoppen zijn standaard uitgeschakeld. Deze worden alleen geactiveerd als u akkoord gaat met een gegevensoverdracht aan de desbetreffende exploitant. Klik daarom alleen op de knop als u akkoord gaat. Bij het activeren worden de gegevens al verzonden. Gelieve het juiste vinkje te plaatsen onder het tandwielpictogram. Uw beslissing wordt door een cookie opgeslagen. U kunt de cookie altijd handmatig verwijderen of uw toestemming intrekken via het tandwielpictogram. Gelieve te merken op dat u onze Gegevensbescherming kunt bereiken door op "i" te klikken.

Einde van de verklaring van instemming

Bij een bezoek aan een site van ons internetdomein die dergelijke plugins bevat, wordt pas een verbinding tussen de browser van de gebruiker en de server van de exploitant tot stand gebracht na activering van de plug-in en het verlenen van de toestemming.