Juridische kennisgeving

ANTCUBE door ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlijn

Tel: +49 30 766 870 51
Fax: +49 30 766 870 54
E-mail: contact (at) antcube . de

BTW-nummer: DE215167549

WEEE-Reg. Nr. DE 54590387

Verantwoordelijk voor de inhoud in de zin van § 55, lid 2 RStV: Martin Sebesta (zie boven)

Wij zijn verplicht u mee te delen dat met betrekking tot de zogenaamde online geschillenbeslechting, een overeenkomstig online platform ter beschikking wordt gesteld door de Europese Commissie. U kunt toegang krijgen tot dit platform via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. In dit verband zijn wij ook verplicht u ons e-mailadres mee te delen. Dit is: contact (at) antcube . de

Gebruiksvoorwaarden

Het downloaden of afdrukken van afzonderlijke pagina's en/of delen van onze website voor privégebruik is toegestaan. De volledige of gedeeltelijke reproductie, distributie, transmissie (elektronisch of anderszins), wijziging of gebruik van deze website voor openbare of commerciële doeleinden is echter verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gebruik voor niet-commerciële doeleinden en promotie van onze producten in plaatselijke detailhandelszaken met gebruikmaking van onze productafbeeldingen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

Alle afbeeldingen moeten gemarkeerd worden met een bronvermelding! Dit moet er als volgt uitzien:

Drukwerk: Bron: www.antcube.shop
Internetpagina's: Bron: www.antcube.shop(als een link naar www.antcube.shop/shop/)

Voor online winkels of andere commerciële doeleinden is het gebruik van onze foto's zonder schriftelijke toestemming verboden!

Links op deze site

Voor zover door middel van links de toegang tot andere websites mogelijk wordt gemaakt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de vreemde inhoud die zich daar bevindt. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van deze sites en deze inhoud niet als onze eigen inhoud beschouwen.

Links zijn "levende" (dynamische) verwijzingen. Indien wij vaststellen dat een bepaalde aanbieding waarnaar wij gelinkt hebben, aanleiding geeft tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zullen wij de verwijzing naar deze aanbieding verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk en voor ons redelijk is.