Kaebuste menetlemine

Vaatamata meie püüdlustele pakkuda teile mõistliku hinnaga ja hea kvaliteediga kaupu ja loomi, ei saa me alati välistada, et mõnikord ei saa me midagi teie ootustele vastavalt kohale toimetada.

Mida teha, kui midagi on valesti?
Palun lugege seda teavet eelnevalt hoolikalt läbi ja seejärel võtke meiega ühendust kontaktivormi kaudu. Loomulikult ei mõjuta selle teabe järgimine teie seadusest tulenevaid garantiiõigusi.

Kaebuse esitamise teade:
Sest kaebused, palun minge aadressile Sinu konto -> Minu tellimused -> näita kõiki
Kõigi probleemide kiireks selgitamiseks on olemas valmis vorm.

Lae alla koos returnbill'iga:
Teave ja tagasisaatmine (saksa), (PDF 0,4 MB)
(Enthält: Info / Formular) 

Kaubatoodete tagastamine/ tagasivõtmine

Kategooria Kaubad toodete tarnimise ja tootmisega tegeleb meie partner PRINTFUL. Tellides ühe neist toodetest, nõustute PRINTFULi tingimustega, privaatsuspoliitikaga ja tagasisaatmispoliitikaga. 

PRINTFULi kasutustingimused leiate siit.

PRINTFULi tagastuspoliitikat leiate siit.

PRINTFULi privaatsuspoliitikat leiate siit.

Teave kaebuse esitamiseks:

Võimalusel võtke meiega kõigepealt ühendust, ärge tagastage või kõrvaldage kaup kohe!
Sageli saab kahjustusi, näiteks purunemist vms, dokumenteerida digifotoga ja saata meile e-kirja teel. Seejärel otsustame, kas tagasisaatmine on meie jaoks vajalik.

Elavad loomad:

Hoolimata valitud pakendist võib juhtuda, et loomad saavad transpordi käigus kahjustada, mida me muidugi alati kahetseme.
Enne transportimist kontrollitakse kõiki loomi vigastuste või muude vigade suhtes.
Samuti palume teil pärast kauba kättesaamist kontrollida loomi järgmiste puuduste suhtes:
tarne täielikkus (kuninganna, haudmed ja töölised).
kas loomad on vigastusteta (vigastatud või surnud loomad).
lestad (parasiidid)

Purunemine/kahjustused:

Hoolimata valitud pakendist võib juhtuda, et see saabub kahjustatuna. Selle põhjuseks on see, et pakendid võivad mõnikord transpordifirmadega 1-2 meetri kõrguselt kukkuda. Seetõttu palume teil pärast kauba kättesaamist, eelistatavalt kohe koos saatjaga, välised kahjustused märkida.

Kahjustus tuleb esitada meile 4 päeva jooksul pärast tellimuse kättesaamist kirjalikult koos piltidega aadressil: contact (at) antcube.de.

Tehniline viga:

Tehniliste seadmetega seotud probleemide korral võite pöörduda meie kui edasimüüja poole või ka otse vastava toote tootja poole. Sageli saab paljud probleemid kiiresti lahendada meie või tootja vihjeliini või e-kirja kaudu.

Vale tarnitud esemed või puuduolevad esemed:

Meie veosteosakonnas töötavad reaalsed inimesed, kes võivad kaupu kogemata segi ajada või unustada. Pärast kauba kättesaamist kontrollige palun, kas kõik esemed on tarnitud loetletud koguses. Kui esineb lahknevusi, võtke meiega ühendust. Seejärel saame seda kontrollida laoseisu suhtes ja edastame teile võimalikult kiiresti õiged või puuduolevad osad.

Vahetamine / tühistamine:

Kui te ei ole rahul tarnitud esemega, et saada lisateavet, vaadake palun meie üldtingimused ja Tagasivõtmine

Tarbijate taganemisõigus ja taganemisvormi näidis

A. Tarbijate taganemisõigus kaugmüügilepingute raames / lepingute sõlmimine veebipoes

Tarbija - tarbija on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigusliku tehingu eesmärgil, mis ei kuulu valdavalt tema kaubandus-, äri- või kutsetegevusse - võib oma lepingulistest avaldustest taganeda lepingutes tasu eest alljärgnevatel tingimustel: 

a) ühe või mitme kauba lepingu puhul, mis on saab saata pakendina mis jõuavad tarbijani ühe saadetisena, mis tarnitakse eraldi või antakse tarbijale mitmes eraldi saadetises: 

Tagasivõtmise juhised
 

Taganemisõigus

Teil on õigus käesolevast lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata.

Taganemisperiood lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil teie või teie poolt märgitud kolmas isik, kes ei ole vedaja, omandab viimase kauba füüsiliselt.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama
(ANTCUBE by ANTSTORE, Martin Sebesta)
Selerweg 41
D-12169 Berliin
Tel: +49 30 766 870 51
Faks: +49 30 766 870 54
E-post: kontakt (at) antcube.de
teie otsusest käesolevast lepingust taganeda üheselt mõistetava avaldusega (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri). Võite kasutada lisatud taganemisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemistähtajast kinnipidamiseks piisab sellest, kui saadate oma teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja möödumist.

Tühistamise mõju

Kui te taganete käesolevast lepingust, tagastame teile kõik teie poolt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad muudest kui meie poolt pakutud kõige odavamatest standardtarnetest), ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitatakse teie otsusest lepingust taganeda. Me teostame sellise hüvitamise, kasutades sama maksevahendit, mida kasutasite esialgse tehingu puhul, kui te ei ole selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti; igal juhul ei kaasne teile sellise hüvitamise tulemusel mingeid tasusid.    

Me võime hüvitist tagasi hoida, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni te olete esitanud tõendid kauba tagasisaatmise kohta, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Sa saadate kauba tagasi või annate selle meile üle ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil te teatate meile (ANTSTORE, Martin Sebesta, Selerweg 41, D-12169 Berlin) oma lepingust taganemisest. Tähtaeg on täidetud, kui te saadate kauba tagasi enne 14 päeva möödumist.

Te kannate kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

Te vastutate ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba üleandmisest, välja arvatud kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlaksmääramiseks vajaliku väärtuse vähenemise eest.

b) ühe või mitme kauba lepingute puhul, mis ei saa saata pakettidena (lastina). mis jõuavad tarbijani ühe saadetisena, mis tarnitakse eraldi või antakse tarbijale mitmes eraldi saadetises: 

Tagasivõtmise juhised

Taganemisõigus

Teil on õigus käesolevast lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata.

Taganemisperiood lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil teie või teie poolt märgitud kolmas isik, kes ei ole vedaja, omandab viimase kauba füüsiliselt.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama
(ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berliin
Tel: +49 30 766 870 51
Faks: +49 30 766 870 54
E-post: kontakt (at) antcube.de
teie otsusest käesolevast lepingust taganeda üheselt mõistetava avaldusega (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri). Võite kasutada lisatud taganemisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemistähtajast kinnipidamiseks piisab sellest, kui saadate oma teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja möödumist.

Tühistamise mõju

Kui te taganete käesolevast lepingust, tagastame teile kõik teie poolt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad muudest kui meie poolt pakutud kõige odavamatest standardtarnetest), ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitatakse teie otsusest lepingust taganeda. Me teostame sellise hüvitamise, kasutades sama maksevahendit, mida kasutasite esialgse tehingu puhul, kui te ei ole selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti; igal juhul ei kaasne teile sellise hüvitamise tulemusel mingeid tasusid.    

Me võime hüvitist tagasi hoida, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni te olete esitanud tõendid kauba tagasisaatmise kohta, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Sa saadate kauba tagasi või annate selle meile üle ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil te teatate meile (ANTSTORE, Martin Sebesta, Selerweg 41, D-12169 Berlin) oma lepingust taganemisest. Tähtaeg on täidetud, kui te saadate kauba tagasi enne 14 päeva möödumist.

Te peate kandma kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Maksimaalne kulu on hinnanguliselt umbes 139 eurot.

Te vastutate ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba üleandmisest, välja arvatud kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlaksmääramiseks vajaliku väärtuse vähenemise eest.

c) Taganemisõiguse välistamine

Taganemisõigus on välistatud järgmistes lepingutes, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti:

Lepingud, mis käsitlevad valmistoodanguta kaupade tarnimist, mis on sõlmitud tarbija individuaalse valiku või otsuse alusel või mis on selgelt kohandatud tarbija isiklikele vajadustele.

Lepingud, mis käsitlevad kaupade tarnimist, mis võivad kiiresti rikneda või aeguda.

ajalehe, perioodika või ajakirja tarnimise lepingud, välja arvatud selliste väljaannete tarnimise tellimuslepingud.

Lepingud, mis käsitlevad majutuse pakkumist muul kui elamispinnal, kaubaveo, autorendi, toitlustamise või vaba aja veetmisega seotud teenuste osutamist, kui lepingus on ette nähtud konkreetne täitmise kuupäev või periood. Seda erandit ei kohaldata reisiteenuste lepingute suhtes vastavalt BGB § 651a, kui nende üle ei ole äriruumis läbirääkimisi peetud, välja arvatud juhul, kui lepingu sõlmimise kohta on tarbija eelnevas järjekorras sõlmitud suulised kokkulepped.

lepingud, mille puhul tarbija on konkreetselt taotlenud kaupleja külastamist kiireloomulise remondi või hoolduse teostamiseks; seda ei kohaldata, kui kaupleja osutab sellise külastuse puhul lisaks tarbija poolt konkreetselt taotletud teenustele ka muid teenuseid või muid kaupu kui hoolduse või remondi teostamiseks vajalikud varuosad.

d) taganemisõiguse ennetähtaegne lõppemine

Taganemisõigus lõpeb ennetähtaegselt, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, seoses järgmisega:

Lepingud, mis käsitlevad selliste suletud kaupade tarnimist, mida ei saa tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada ja mis on pärast tarnimist lahti pitseeritud,

Lepingud, mis käsitlevad selliste kaupade tarnimist, mis pärast tarnimist on oma olemuselt lahutamatult segunenud teiste kaupadega,

Lepingud, mis käsitlevad pitseeritud audio- või videosalvestiste või arvutitarkvara tarnimist, mille tarbija on pitseerimata jätnud.

B. Tagasivõtmise näidisvorm 

Taganemisvormi näidis

(täitke ja tagastage see vorm ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)

- To:
ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berliin

Tel: +49 30 766 870 51
Faks: +49 30 766 870 54
E-post: kontakt (at) antcube.de

- Käesolevaga teatan/teavitame(*), et ma/me(*) ütlen/ütleme(*) tagasi minu/meie(*) järgmise kauba(*)/teenuse(*) müügilepingu.

- Tellitud (*)/saadud (*)

- Tarbija(te) nimi (nimed)

- Tarbija aadress(id)

- Tarbija(te) allkiri (ainult juhul, kui käesolevast vormist teatatakse kirjalikult)

- Kuupäev
_______________
(*) Vajaduse korral kustutada.