Behandling af klager

På trods af vores bestræbelser på at levere varer og dyr til dig til en rimelig pris og i god kvalitet kan vi ikke altid udelukke, at vi nogle gange ikke leverer noget i overensstemmelse med dine forventninger.

Hvad skal man gøre, hvis der er noget galt?
Læs venligst disse oplysninger grundigt igennem på forhånd, og kontakt os derefter via kontaktformularen. Selvfølgelig har overholdelse af disse oplysninger ingen indflydelse på de garantirettigheder, som du har ret til i henhold til loven.

Bekendtgørelse om klage:
Til klager, gå til Din konto -> Mine ordrer -> Vis alle
Der er en færdig formular til alle problemer med en ordre til hurtig afklaring.

Download med returbill:
Information og tilbagelevering (tysk), (PDF 0,4 MB)
(Enthält: Info / Formular) 

Returnering/ tilbagekaldelse af merchandiseprodukter

Levering og produktion af produkter i kategorien Merchandise håndteres af vores partner PRINTFUL. Ved at bestille et af disse produkter accepterer du PRINTFUL's vilkår og betingelser, privatlivspolitik og returpolitik. 

Find PRINTFUL's vilkår og betingelser her.

Find PRINTFUL's returpolitik her.

Find PRINTFUL's privatlivspolitik her.

Oplysninger til brug for en klage:

Hvis det er muligt, bedes du kontakte os først, ikke straks returnere eller bortskaffe varerne!
Ofte kan skader, såsom brud eller lignende, dokumenteres ved hjælp af et digitalt foto og sendes til os via e-mail. Vi beslutter så, om en returforsendelse er nødvendig for os.

Levende dyr:

På trods af den emballage, vi har valgt, kan det ske, at dyrene bliver beskadiget under transporten, hvilket vi naturligvis altid beklager.
Før forsendelse kontrolleres alle dyr for skader eller andre fejl.
Vi beder dig også om at kontrollere dyrene efter modtagelsen af varerne for følgende mangler:
Leveringen er fuldstændig (dronning, yngel og arbejdere).
Om dyrene er fri for skader (skadede eller døde dyr).
angreb af mider (parasitter)

Brud/skader:

På trods af den emballage, vi har valgt, kan det ske, at den ankommer beskadiget. Grunden til dette er, at pakkerne nogle gange kan falde fra 1-2 meter med transportfirmaerne. Vi beder dig derfor efter modtagelse af varerne, helst straks med leveringsfirmaet, om at eksterne skader noteres.

Skader skal anmeldes til os inden for 4 dage efter modtagelse af ordren, skriftligt og med billeder til: contact (at) antcube.de

Teknisk defekt:

I tilfælde af problemer med teknisk udstyr kan du kontakte os som forhandler eller også direkte til producenten af det pågældende produkt. Ofte kan mange problemer løses hurtigt via hotline eller e-mail fra os eller producenten.

Forkerte leverede varer eller manglende varer:

Vi har rigtige mennesker, der arbejder i vores forsendelsesafdeling, som kan forveksle eller glemme varer ved et uheld. Når du har modtaget varerne, skal du kontrollere, om alle varer er blevet leveret i den angivne mængde. Hvis der er nogen uoverensstemmelser, bedes du kontakte os. Vi kan så tjekke dette med lageret og vil sende de korrekte eller manglende dele til dig hurtigst muligt.

Udveksling / tilbagekaldelse:

Hvis du ikke er tilfreds med den leverede vare, kan du finde yderligere oplysninger i vores generelle vilkår og betingelser og Tilbagetrækning

Fortrydelsesret for forbrugere og model til fortrydelsesformular

A. Forbrugernes fortrydelsesret i forbindelse med aftaler om fjernsalg/indgåelse af aftaler i en online-butik

Forbrugere - Forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion til formål, der overvejende ligger uden for hans eller hendes erhvervsmæssige virksomhed eller profession - kan fraskrive sig deres kontraktlige erklæring i aftaler om vederlag på følgende betingelser: 

a) i tilfælde af aftaler om en eller flere varer, der kan sendes i pakker som skal nå frem til forbrugeren i en enkelt levering, og som leveres separat eller leveres til forbrugeren i flere separate forsendelser: 

Vejledning om tilbagetrækning
 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive en begrundelse.

Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som ikke er transportøren og som du har angivet, overtager den sidste vare fysisk.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os om følgende
(ANTCUBE af ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlin
Tlf: +49 30 766 870 51
Fax: +49 30 766 870 54
E-mail: contact (at) antcube.de
om din beslutning om at fortryde denne aftale ved en utvetydig erklæring (f.eks. brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan anvende den vedlagte standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Virkninger af tilbagetrækning

Hvis du fortryder denne kontrakt, skal vi tilbagebetale dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstraomkostninger som følge af andre end den billigste type standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor vi blev informeret om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Vi foretager en sådan tilbagebetaling ved hjælp af samme betalingsmiddel som det, du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder pålægges du ikke nogen gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.    

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er det tidligste tidspunkt.

Du skal sende varerne tilbage eller udlevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du meddeler os (ANTSTORE, Martin Sebesta, Selerweg 41, D-12169 Berlin), at du fortryder denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du sender varen tilbage, inden fristen på 14 dage er udløbet.

Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du er kun ansvarlig for enhver form for værdiforringelse af varerne som følge af udleveringen, ud over hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.

b) i tilfælde af aftaler om en eller flere varer, der kan ikke sendes i pakker (fragt) som skal nå frem til forbrugeren i en enkelt levering, og som leveres separat eller leveres til forbrugeren i flere separate forsendelser: 

Vejledning om tilbagetrækning

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive en begrundelse.

Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som ikke er transportøren og som du har angivet, overtager den sidste vare fysisk.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os om følgende
(ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlin
Tlf: +49 30 766 870 51
Fax: +49 30 766 870 54
E-mail: contact (at) antcube.de
om din beslutning om at fortryde denne aftale ved en utvetydig erklæring (f.eks. brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan anvende den vedlagte standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Virkninger af tilbagetrækning

Hvis du fortryder denne kontrakt, skal vi tilbagebetale dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstraomkostninger som følge af andre end den billigste type standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor vi blev informeret om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Vi foretager en sådan tilbagebetaling ved hjælp af samme betalingsmiddel som det, du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder pålægges du ikke nogen gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.    

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er det tidligste tidspunkt.

Du skal sende varerne tilbage eller udlevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du meddeler os (ANTSTORE, Martin Sebesta, Selerweg 41, D-12169 Berlin), at du fortryder denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du sender varen tilbage, inden fristen på 14 dage er udløbet.

Du skal selv afholde de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Omkostningerne anslås til maksimalt ca. 139 EUR.

Du er kun ansvarlig for enhver form for værdiforringelse af varerne som følge af udleveringen, ud over hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.

c) Udelukkelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten er udelukket i følgende kontrakter, medmindre parterne har aftalt andet, medmindre andet er aftalt:

Aftaler om levering af ikke-præfabrikerede varer, der er indgået på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning truffet af forbrugeren eller klart tilpasset forbrugerens personlige behov.

Aftaler om levering af varer, der kan forringes eller forfalde hurtigt.

Aftaler om levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementsaftaler om levering af sådanne publikationer.

Aftaler om levering af indkvartering til andre formål end beboelse, transport af varer, biludlejning, catering eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidsaktiviteter, hvis der i aftalen er fastsat en bestemt dato eller periode for opfyldelsen. Denne undtagelse gælder ikke for aftaler om rejseydelser i henhold til § 651a i BGB, hvis disse ikke er blevet forhandlet i forretningslokalerne, medmindre mundtlige aftaler om indgåelse af aftalen er blevet indgået i forudgående ordre fra forbrugeren.

Aftaler, hvor forbrugeren specifikt har anmodet om et besøg af den erhvervsdrivende med henblik på at udføre hastende reparationer eller vedligeholdelse; dette gælder ikke, hvis den erhvervsdrivende i forbindelse med et sådant besøg leverer tjenesteydelser ud over dem, som forbrugeren specifikt har anmodet om, eller andre varer end reservedele, der nødvendigvis er nødvendige for at udføre vedligeholdelsen eller reparationen.

d) For tidlig udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten udløber før tid, medmindre parterne har aftalt andet, for så vidt angår følgende:

Aftaler om levering af forseglede varer, som af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres, og som er blevet aflukket efter levering,

Aftaler om levering af varer, som efter levering efter deres art er uadskilleligt blandet med andre varer,

Aftaler om levering af forseglede lyd- eller videooptagelser eller computersoftware, som forbrugeren ikke har forseglet.

B. Model til udtrædelsesformular 

Model til fortrydelsesformular

(udfyld og returner denne formular kun, hvis du ønsker at fortryde kontrakten)

- Til:
ANTSTORE, Martin Sebesta
Selerweg 41
D-12169 Berlin

Telefon: +49 30 766 870 51
Fax: +49 30 766 870 54
E-mail: contact (at) antcube.de

- Jeg/vi(*) meddeler hermed, at jeg/vi(*) trækker mig/vi(*) tilbage fra min/vores(*) købsaftale om følgende varer(*)/leverance af følgende tjenesteydelse(*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Navn på forbruger(e)

- Forbrugerens (ernes) adresse

- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun hvis denne formular anmeldes skriftligt)

- Dato
_______________
(*) Det ikke relevante overstreges.