Hur man lär sig av och med myror

Myror i klassrummet eller på dagis? Vanligtvis ganska irriterande. Det är dock ofta förbisett hur mycket vi kan lära oss av och med myror. Deras sociala beteende och effektiva fördelning av uppgifter är mycket intressant och lärorikt att titta på.

Under de senaste åren har allt fler skolor och förskolor, utbildningsinstitutioner i allmänhet eller till och med forskningsinstitutioner fått myrkolonier. Dessa erbjuder många möjligheter att lära ut biologiska samband, evolution, socialt beteende eller ansvarsfull hantering av vår natur på ett levande och intressant sätt.

För många räcker det med en startuppsättning för presentationen, vilket även våra privatkunder använder. Men om det behöver vara lite mer speciellt erbjuder vi också skräddarsydda produkter. Dessa finns även som en barnsäker variant med säkerhetsglas och låsbar.

 

Specialbyggt formicarium av ANTSTORE för en dagisskola

Specialbyggt formicarium för bladskärare för ett dagis

Några av våra projekt för skolor och förskolor