Produkterna från vårt företag ANTSTORE är produkter i den mening som avses i Reach-förordningen, eftersom deras funktion i första hand bestäms av form, form och yta, inte av den kemiska sammansättningen. En registrering enligt Reach-förordningen gäller inte för dessa produkter.

Våra produkter innehåller inga ämnen med mer än 0,1 procent, enligt. Reach artikel 57 definieras som SVHC och är förtecknade i Reach bilaga XIV (ämnen på "kandidatförteckningen").

I Reach betraktas vårt företag som en nedströmsanvändare. För alla ämnen och preparat som används i vår tillverkningsprocess (t.ex. lim, färg, smörjmedel) har vi avsett att leverantören ska bekräfta och förklara en (för närvarande) förhandsregistrering, innan och vi är i kontakt med våra leverantörer. Vi använder inga ämnen och preparat för vilka en (för)registrering skulle krävas från vår sida.

 Säkerhetsdatablad för lack för skydd mot myrflykt (engelska) , (PDF 0,2 MB)
(innehåll: säkerhetsanvisningar)

 Säkerhetsdatablad för olja för skydd mot myror (engelska) , (PDF 0,1 MB)
(innehåll: säkerhetsanvisningar)