Τα προϊόντα της εταιρείας μας ANTSTORE είναι προϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού REACH, επειδή η λειτουργία τους καθορίζεται κυρίως από το σχήμα, τη μορφή και την επιφάνεια και όχι από τη χημική σύνθεση. Μια καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH δεν ισχύει για τα προϊόντα αυτά.

Τα προϊόντα της εταιρείας μας δεν περιέχουν ουσίες με ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1 τοις εκατό, acc. REACH άρθρο 57 ορίζονται ως SVHC και περιλαμβάνονται στο παράρτημα XIV του REACH (ουσίες στον "κατάλογο υποψήφιων ουσιών").

Για τους σκοπούς του κανονισμού REACH, η εταιρεία μας θεωρείται μεταγενέστερος χρήστης. Για όλες τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική μας διαδικασία (π.χ. κόλλες, χρώματα, λιπαντικά) επιδιώκουμε σκοπό από την πλευρά του προμηθευτή την επιβεβαίωση και επεξήγηση μιας (επί του παρόντος) προ-καταχώρισης, πριν και είμαστε σε επαφή με τους προμηθευτές μας. Δεν χρησιμοποιούμε ουσίες και παρασκευάσματα για τα οποία θα απαιτούνταν (προ)καταχώριση από μέρους μας.

 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού για το βερνίκι προστασίας από τη διαφυγή μυρμηγκιών (αγγλικά) , (PDF 0,2 MB)
(περιεχόμενο: οδηγίες ασφαλείας)

 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού για το λάδι προστασίας από τη διαφυγή μυρμηγκιών (αγγλικά) , (PDF 0,1 MB)
(περιεχόμενο: οδηγίες ασφαλείας)